Avukat

Uzmanlık:
Ticaret & Şirketler Hukuku
Yabancı Yatırımlar
Birleşme ve Devralmalar
Sözleşmeler Hukuku
Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suiistimal İncelemeleri
Şirketlerin Yasalara Uygunluk Denetimi
İlaç Hukuku
Rekabet Hukuku
İş Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku    

Eğitim:
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

E-Posta:
duygu@ozyildirim.av.tr

Duygu Beyazo