Avukat

Uzmanlık:
Ticaret & Şirketler Hukuku
Dava Gayrimenkul Hukuku
Sözleşmeler Hukuku
Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suiistimal İncelemeleri
İş Hukuku
İdare Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku
Marka Danışmanlığı
Lisans Sözleşmeleri
Medya Hukuku
Reklam Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Yeniden Yapılanma/Tasfiye
Aile Hukuku Miras Hukuku  

Eğitim:
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bahçeşehir Üniversitesi, Yüksek Lisans (tez aşamasında)  

E-Posta:
ebru@ozyildirim.av.tr

Ebru Sakaoğlu