Avukat  

Uzmanlık:
İş Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Yeniden Yapılanma/Tasfiye  

Eğitim:
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

E-Posta:
erdi@ozyildirim.av.tr

Erdi Şirin