• Ticaret & Şirketler Hukuku
 • Yabancı Yatırımlar
 • Dava, Tahkim & Arabuluculuk
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suiistimal İncelemeleri
 • Şirketlerin Yasalara Uygunluk Denetimi
 • Rekabet Hukuku
 • İş Hukuku

 • İdare Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Marka Danışmanlığı
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Medya Hukuku
 • Reklam Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Yeniden Yapılanma/Tasfiye
 • Aile Hukuku
 • Miras Hukuku


Çalışma Alanlarımız